Description of this paper

T9 help! 3

Description

solution


Question

Question;Question;36;Navosers by die Universiteit van die Vrystaat het;?n model vir tempo van saadontkieming ondersoek. In een eksperiment is die;alfalfa sade in ?n spesiaal ontwerpte ontkiemingskamer geplaas. Elf ure later;is die sade ondersoek en die verandering in vrye energie aangeteken. Die;resultate vir saadontkieming by sewe verskillende temperature word in die;volgende tabel gegee. Die data is gebruik om ?n line?re regressiemodel te pas;met y = verandering in vrye energie en x =;temperatuuur. /Researchers;at the University of the Free State investigated a model for rate of seed;germination. In one experiment, the alfalfa seeds were placed in a specially;constructed germination chamber. Eleven hours later, the seeds were examined;and the change in free energy recorded. The results for seeds germinated at;seven different temperatures are given in the next table. The data were used to;fit a linear regression model, with y = change in free energy and x = temperature.;VERANDERING;IN VRYE ENERGIE /CHANGE IN FREE ENERGY;TEMPERATUUR;/ TEMPERATURE;7;6.2;9;9.5;8.5;7.8;11.2;295;297.5;291;289;301;293;286.5;Bereken: SXX/Calculate: SXX;35.8143;16.5571;149.9286;59.2;517.22;Question;37;Navosers by die Universiteit van die Vrystaat het;?n model vir tempo van saadontkieming ondersoek. In een eksperiment is die;alfalfa sade in ?n spesiaal ontwerpte ontkiemingskamer geplaas. Elf ure later;is die sade ondersoek en die verandering in vrye energie aangeteken. Die;resultate vir saadontkieming by sewe verskillende temperature word in die;volgende tabel gegee. Die data is gebruik om ?n line?re regressiemodel te pas;met y = verandering in vrye energie en x =;temperatuuur. /Researchers;at the University of the Free State investigated a model for rate of seed;germination. In one experiment, the alfalfa seeds were placed in a specially;constructed germination chamber. Eleven hours later, the seeds were examined;and the change in free energy recorded. The results for seeds germinated at;seven different temperatures are given in the next table. The data were used to;fit a linear regression model, with y = change in free energy and x =;temperature.;VERANDERING;IN VRYE ENERGIE /CHANGE IN FREE ENERGY;TEMPERATUUR;/ TEMPERATURE;7;6.2;9;9.5;8.5;7.8;11.2;295;297.5;291;289;301;293;286.5;Bepaal: SXY/Determine: SXY;35.8143;16.3371;? 35.8143;17 326.7;Geeneen van die bostaande / None of;the above;Question;38;Navosers by die Universiteit van die Vrystaat het;?n model vir tempo van saadontkieming ondersoek. In een eksperiment is die;alfalfa sade in ?n spesiaal ontwerpte ontkiemingskamer geplaas. Elf ure later;is die sade ondersoek en die verandering in vrye energie aangeteken. Die;resultate vir saadontkieming by sewe verskillende temperature word in die;volgende tabel gegee. Die data is gebruik om ?n line?re regressiemodel te pas;met y = verandering in vrye energie en x =;temperatuuur. /Researchers;at the University of the Free State investigated a model for rate of seed;germination. In one experiment, the alfalfa seeds were placed in a specially;constructed germination chamber. Eleven hours later, the seeds were examined;and the change in free energy recorded. The results for seeds germinated at;seven different temperatures are given in the next table. The data were used to;fit a linear regression model, with y = change in free energy and x = temperature.;VERANDERING;IN VRYE ENERGIE /CHANGE IN FREE ENERGY;TEMPERATUUR;/ TEMPERATURE;7;6.2;9;9.5;8.5;7.8;11.2;295;297.5;291;289;301;293;286.5;Bepaal: SYY/Determine: SYY;35.8143;16.5571;602 265.5;2 053;149.9286;Question;39;Navosers by die Universiteit van die Vrystaat het;?n model vir tempo van saadontkieming ondersoek. In een eksperiment is die;alfalfa sade in ?n spesiaal ontwerpte ontkiemingskamer geplaas. Elf ure later;is die sade ondersoek en die verandering in vrye energie aangeteken. Die;resultate vir saadontkieming by sewe verskillende temperature word in die;volgende tabel gegee. Die data is gebruik om ?n line?re regressiemodel te pas;met y = verandering in vrye energie en x =;temperatuuur./ Researchers;at the University of the Free State investigated a model for rate of seed;germination. In one experiment, the alfalfa seeds were placed in a specially;constructed germination chamber. Eleven hours later, the seeds were examined;and the change in free energy recorded. The results for seeds germinated at;seven different temperatures are given in the next table. The data were used to;fit a linear regression model, with y = change in free energy and x =;temperature.;VERANDERING;IN VRYE ENERGIE /CHANGE IN FREE ENERGY;TEMPERATUUR;/ TEMPERATURE;7;6.2;9;9.5;8.5;7.8;11.2;295;297.5;291;289;301;293;286.5;Bepaal die helling van die regressielyn. /Determine the slope of the regression line.;2.1631;? 2.1631;? 0.2389;8.4571;0.2389;Question;40;Navosers by die Universiteit van die Vrystaat het;?n model vir tempo van saadontkieming ondersoek. In een eksperiment is die;alfalfa sade in ?n spesiaal ontwerpte ontkiemingskamer geplaas. Elf ure later;is die sade ondersoek en die verandering in vrye energie aangeteken. Die;resultate vir saadontkieming by sewe verskillende temperature word in die;volgende tabel gegee. Die data is gebruik om ?n line?re regressiemodel te pas;met y = verandering in vrye energie en x =;temperatuuur. /Researchers;at the University of the Free State investigated a model for rate of seed;germination. In one experiment, the alfalfa seeds were placed in a specially;constructed germination chamber. Eleven hours later, the seeds were examined;and the change in free energy recorded. The results for seeds germinated at;seven different temperatures are given in the next table. The data were used to;fit a linear regression model, with y = change in free energy and x =;temperature.;VERANDERING;IN VRYE ENERGIE /CHANGE IN FREE ENERGY;TEMPERATUUR;/ TEMPERATURE;7;6.2;9;9.5;8.5;7.8;11.2;295;297.5;291;289;301;293;286.5;Gee: /Give: SSE;71.4060;71.4165;70.4879;8.0011;114.1144;Question;41;The relationship between temperature and milk pH is investigated. The;data in the accompanying table represent x = temperature (?C) under specified experimental;conditions and y = milk pH. /Die verwantskap tussen temperatuur en die pH van;melk word ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig x =;temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele;omstandighede en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 678? y =104.54;? x2 = 36 056? y2 =;683.447? xy = 4376.36;Calculate / Bereken se2.;0.0013;0.0073;0.0181;0.0571;0.7995;Question;42;The relationship between temperature and milk pH is investigated. The;data in the accompanying table represent x = temperature (?C) under specified experimental;conditions and y = milk pH./ Die verwantskap tussen temperatuur en;die pH van melk word ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig;x = temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele;omstandighede en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 678? y =104.54;? x2 = 36 056? y2 =;683.447? xy = 4376.36;Construct a 99% confidence interval for the slope of the population regression;line. / Stel ?n 99% vertrouensinterval op vir die helling van die;populasie regressielyn.;[?0.0079, ?0.0067];[? 0.0074, ? 0.0073];[?0.0166, 0.002];[0.0067, 0.0079];[0.0073, 0.0074];Question;43;The relationship between temperature and milk pH is investigated. The;data in the accompanying table represent x = temperature (?C) under specified experimental;conditions and y = milk pH./ Die verwantskap tussen temperatuur en;die pH van melk word ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig;x = temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele;omstandighede en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 678? y =104.54;? x2 = 36 056? y2 =;683.447? xy = 4376.36;You have to test whether temperature and milk pH are independent. The value of;the test statistic is / Jy moet toets of temperatuur en die pH van;melk onafhanklik is. Die waarde van die toetsstatistiek is;? 41 242.94;? 480.26;? 17.3273;17.3273;480.26;Question;44;The relationship between temperature and milk pH is;investigated. The data in the accompanying table represent x =;temperature (?C);under specified experimental conditions and y = milk pH.;/ Die verwantskap tussen temperatuur en die pH van melk word;ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig x = temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele;omstandighede en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known: Die volgende inligting is bekend:? x =;678? y =104.54? x2 =;36 056? y2 = 683.447? xy =;4376.36;Calculate the correlation between temperature and milk pH. / Bereken;die korrelasie tussen temperatuur en die pH van melk.;? 0.978;? 0.9565;? 0.0179;0.9565;0.9889;Question;45;The relationship between temperature and milk pH is investigated. The;data in the accompanying table represent x = temperature (?C) under specified experimental;conditions and y = milk pH./ Die verwantskap tussen temperatuur en;die pH van melk word ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig;x = temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele;omstandighede en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known: Die volgende inligting is bekend:? x =;678? y =104.54? x2 =;36 056? y2 = 683.447? xy =;4376.36;Calculate the coefficient of determination. / Bereken diebepaaldheidsko?ffisi?nt.;0.00032;0.9149;0.9565;0.978;0.9889;Question;46;The relationship between temperature and milk pH is investigated. The;data in the accompanying table represent x = temperature (?C) under specified experimental;conditions and y = milk pH./ Die verwantskap tussen temperatuur en;die pH van melk word ondersoek. Die data in die meegaande tabel verteenwoordig;x = temperatuur (?C) onder gespesifiseerde eksperimentele omstandighede;en y = pH van melk.;C;4 4 24 24 25 38 38 40;pH;6.85 6.79 6.63 6.65 6.72 6.62 6.57 6.52;C;45 50 55 56 60 67 70 78;pH;6.50 6.48 6.42 6.41 6.38 6.34 6.32 6.34;The following information is known: Die;volgende inligting is bekend:? x = 678? y =104.54;? x2 = 36 056? y2 = 683.447? xy =;4376.36;You have to test the hypothesis that there is no correlation between;temperature and milk pH. The value of the test statistic is /Jy moet die hipotese toets dat daar;geen korrelasie tussen temperatuur en die pH van melk is nie. Die waarde van;die toetsstatistiek is;? 314.76;? 24.0743;? 17.5452;17.5452;24.0743;Question;47;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon.Two processes for hydraulic drilling rock;are dry drilling and wet drilling. In a dry hole, compressed air is forced down;the drill rods to cuttings and drive the hammer, in a wet hole, water is forced;down. An experiment was conducted to determine whether the time y it takes to;dry drill a distance of 5 feet in rock increases with depth x. The results for;one portion of the experiment are shown in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;SYYword bepaal as ______. / SYY is determined to be______.;253 023.5294;3 640.4647;83.1462;29 656.15;1 081.3975;Question;48;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon./Two;processes for hydraulic drilling rock are dry drilling and wet drilling. In a;dry hole, compressed air is forced down the drill rods to cuttings and drive;the hammer, in a wet hole, water is forced down. An experiment was conducted to;determine whether the time y it takes to dry drill a distance of 5 feet in rock;increases with depth x. The results for one portion of the experiment are shown;in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;Bereken SXX/ Calculate SXX;253 023.5294;3 640.4647;83.1462;29 656.15;1 081.3975;Question;49;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon.Two processes for hydraulic drilling rock;are dry drilling and wet drilling. In a dry hole, compressed air is forced down;the drill rods to cuttings and drive the hammer, in a wet hole, water is forced;down. An experiment was conducted to determine whether the time y it takes to;dry drill a distance of 5 feet in rock increases with depth x. The results for;one portion of the experiment are shown in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;Gee die helling van die regressielyn. / Give the slope of the;regression line.;4.7879;69.5031;0.0144;4.7871;Geeneen van bostaande / None of the;above;Question;50;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon. /Two;processes for hydraulic drilling rock are dry drilling and wet drilling. In a;dry hole, compressed air is forced down the drill rods to cuttings and drive;the hammer, in a wet hole, water is forced down. An experiment was conducted to;determine whether the time y it takes to dry drill a distance of 5 feet in rock;increases with depth x. The results for one portion of the experiment are shown;in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;Gee die y afsnit. / Give the y intercept.;4.7897;69.5031;0.0144;4.7873;Geeneen van bogenoemde / None of the;above;Question;51;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon. /Two;processes for hydraulic drilling rock are dry drilling and wet drilling. In a;dry hole, compressed air is forced down the drill rods to cuttings and drive;the hammer, in a wet hole, water is forced down. An experiment was conducted to;determine whether the time y it takes to dry drill a distance of 5 feet in rock;increases with depth x. The results for one portion of the experiment are shown;in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;Gee die line?re regressielyn vergelyking. / Give the linear;regression line equation;? =;0.0144 + 4.7897x;? =;7.6629 + 0.0144x;? =;0.0144 ? 4.7879x;? =;4.7873 ? 0.0144x;? =;4.7873 + 0.0144x;Question;52;Twee prosesse vir hidroliese boor van rots is;droogboor en natboor. In ?n dro? gat, word saamgepersde lug af gedwing in die;boorstawe na snysels en dryf die hammer aan, in ?n nat gat word water;afgedwing. ?n Eksperiment is uitgevoer om the bepaal of die tyd y wat;dit neem om ?n afstand van 5 voet in rots in te boor toeneem met diepte x.;Die resultate vir een deel van die eksperiment word in die volgende tabel;vertoon. /Two;processes for hydraulic drilling rock are dry drilling and wet drilling. In a;dry hole, compressed air is forced down the drill rods to cuttings and drive;the hammer, in a wet hole, water is forced down. An experiment was conducted to;determine whether the time y it takes to dry drill a distance of 5 feet in rock;increases with depth x. The results for one portion of the experiment are shown;in the following table.;Diepte;waarby boor begin: x (voet) / Depth at which drilling begins: x;(feet);Tydsduur;om 5 voet te boor: y / Time to Drill 5 feet: y;0;25;50;75;100;125;150;175;200;225;250;275;300;325;350;375;395;4.90;7.41;6.19;5.57;5.17;6.89;7.05;7.11;6.19;8.28;4.84;8.29;8.91;8.54;11.79;12.12;11.02;Bepaal die waarde vanSYY / Determine the;value of SYY.;130.27;1 081.3975;83.1462;253 023.5294;3 640.4647

 

Paper#60544 | Written in 18-Jul-2015

Price : $37
SiteLock